Poplatky TKO a za psa na r. 2019Platby poplatků TKO a ze psa je možno provést bezhotovostně na číslo účtu : 9128131/0100.

Jako variabilní symbol je třeba uvést číslo popisné, do poznámky jméno plátce.

 

Poplatky jsou platné dle vyhlášky (TKO - 500,-Kč/osoba, pes 50,.-Kč, druhý pes 200,-Kč)


Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obechredle.cz

Registrujte se zde
zapati[1].gif