Poplatky vodné 1/2017Platby poplatků za vodné je možno provést bezhotovostně na číslo účtu : 35-362656349/0800 variabilní symbol = číslo popisné.

Platbu můžete také provést v hotovosti paní Klepsové dne 25.2.2017 od 9:00 do 10:30, nebo v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.

Výši poplatků najdete v přiložené tabulce.

Vodné 1_2017.pdf


zapati[1].gif